Bolånen fortsätter att öka

Under våren har bostadsförsäljningen mattats av men trots detta ökar svenskarnas bolån, det visar årets första stabilitetsrapport från Finansinspektionen

Under torsdagen presenterade Finansinspektionen sin stabilitetsrapport som visar att hushållens skulder fortsätter att växa, detta trots att bostadsmarknaden har mattats av i väntan på amorteringskravet.

Att hushållens skulder är avsevärt högre idag än för några år sedan beror till stor del på att bostadspriserna fortsätter att stiga, om än i mindre takt än tidigare. På ett års tid har hushållens skulder ökat med hela 7,5 procent, vilket man får gå fem år tillbaka i tiden för att hitta en motsvarande ökning.

Amorteringskravet är en bra början för att skapa stabilitet på den svenska bostadsmarknaden, men framförallt för att få ordning på hushållens skuldsättning. Finansinspektionen befarar dock att det inte räcker och att ett så kallat ”skuldkvotstak” kan bli nödvändigt att införa vilket innebär att man sätter ett tak för hur mycket man får låna beroende på inkomsten.

I rapporten poängterar Finansinspektionen att hushållen klarar av en kraftig räntehöjning och en nedgång av bostadspriserna. Men att detta kan komma att påverka konsumtionen, speciellt de hushåll som är extra skuldsatta, och på så vis kan konjunkturen påverkas negativt.