Bolåneräntan ska höjas för fjärde gången i år

Bolåneräntan har under det första halvåret 2016 stigit vid fyra tillfällen och bankernas förtjänster ökar. Bolåneräntan är nu uppe i 1,57 procent. Det är finansinspektionen som varje kvartal publicerar bankernas räntemarginal på bolån och de senaste siffrorna visar 1,57%. 

Räntemarginalen visar hur stor bankernas bruttovinst är. Bruttovinsten räknar man ut genom att tremånadersräntan för bolånen minskas med den kostanden som bankerna har gjort för upplåningen. Då bolåneräntan snittar på runt 1,6 procent och upplåningskostnaden för bankerna är väldigt liten så tjänar alltså bankerna en hel del på bolånen för tillfället. Med räntan som ligger på 1,57 procent tjänar bankerna 15 700 kronor brutto, på varenda utlånad miljon. Då bankernas totala utlåning till sina svenska bolånekunderna ligger på ungefär 2800 miljarder kronor så blir vinsterna väldigt stora belopp. Från mars fram till och med juni ökade bolåneräntan från 1,47 procent till 1,57 procent. Vi på allt om spara rekommenderar er därför att kolla in vad bankerna har för snittränta. Bankerna måste redovisa dessa siffror, som visar vad bankernas kunder har lyckats förhandla fram för räntor. På det viset får man en bättre inblick om man själv vill förhandla om sin bolåneränta. Så ska du förhandla så är detta ett hett tips!