Bolånetaket har fortfarande effekt

Finansinspektionen konstaterar i den senaste bolåneundersökningen att bolånetaket har fortsatt effekt då hushållens belåningsgrad minskar och allt färre tar osäkra lån.

Undersökningen visar att endast ett av tio hushåll tar lån utan säkerhet och att amorteringsviljan bland dess är mycket god. Och med få hushåll som tar lån över 85 procent av bostadens värde kan man konstatera att bolånetaket fortfarande har effekt. Men för lån som understiger 75 procent av bostadens är amorteringsviljan inte lika god. Undersökningen visar att endast fyra av tio hushåll amorterar på ett sådant lån.

Finansinspektionen har även genomfört så kallade stresstest på ett utvalt antalet hushåll och deras bolån. Resultatet visar att ett fåtal hushåll, 6 procent, skulle har svårt att betala en ränta som var fem procent högre än vad de har i dag. Vilket är lite lägre än samma test som genomfördes i fjol.