Bolånetaket – ökar den klassklyftorna?

Det nya bolånetaket som infördes den 1:a oktober förra året har haft en viss effekt. Bolånetaket innebär att det inte längre är möjligt att låna mer än 85 procent av marknadsvärdet på ett boende vid ett köp.

Effekterna, nu fyra månader efter innförandet, har blivit att de som har en svagare ekonomi numera får svårare att beviljas bolån från bankerna. Detta har även haft en effekt på de som är förstagångsköpare av en bostad, exempelvis ungdomar. För att få råd till de sista 15 procenten lånar många pengar från nära och kära istället, som i sin tur tar ett lån på sitt eget hus.

Bolånetaket har inte bara påverkat ungdomarnas flytt hemifrån, utan det har även blivit svårare för många att flytta till en ny stad för ett jobb. Hyresmarknaden är idag till stor del nedrustad och en ansträngd marknad, vilket tvingar många att köpa ett boende istället.

Vinnarna i och med införandet av bolånetaket är de som har haft en bostad sedan tidigare och gjort en försäljning där de har gått med vinst. Bolånetaket har således blivit en klassfråga. Men den har i och för sig motverkat bankernas frikostiga lånepolitik.

För att stå rustad inför framtiden rekommenderar vi, som många gånger förr, att spara och planera inför ditt nya boendeköp.