Bolåneutredningen klar – ökad insyn och ångervecka föreslås

I dag presenterades resultatet av Bolåneutredningen. Ett av förslagen som lagts fram är att kunder ska få tid på sig att överväga ett låneerbjudande i sju dagar innan banken får ändra i villkoren, ett annat är att bankerna ska redovisa snitträntorna för bolån öppet för kunderna.

Den statliga utredningen, som undersökt hur EU-direktivet om bostadslån ska kunna anpassas till den svenska lagstiftningen, har kommit fram till att  bolånekunderna ska få mer makt och ökad insyn i bankernas kostnader.

Utredningen kom bland annat fram till att kunderna bör få möjlighet till en betänktetid om upp till sju dagar innan ett bolån binds, dock får banken under vissa omständigheter ändra räntan tills dess att lånet betalas ut.

Andra förslag, som utredningen presenterar, handlar om att banken ska ge information till kunderna om vad lånet kostar banken. De ska också redovisa vad snitträntan under året har varit för andra kunder. På så sätt ska kunden kunna värdera om den egna räntan är på en rimlig nivå eller inte.

I utredningen föreslås också att bankerna inte ska kunna kräva att låntagaren även köper andra tjänster av banken för att beviljas lån. Det ska inte heller gå att sätta ihop olika paketerbjudanden utan att tydligt redovisa vad var och en av tjänsterna i paketet kostar.

Utredningen i sin helhet finns att läsa på regeringens webbsida.

Källa: DI.se, DN.se och regeringen.se