Bopriserna når nya höjder

Det låga ränteläget gör att bopriserna fortsätter att skjuta i höjden och under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter och villor ökat rejält.

Statistik från både Valueguard och Svensk Mäklarstatistik visar på en bostadsmarknad med fortsatt skenande priser. Och det är inte bara i storstäderna som priserna har ökat utan uppgången sker på bred front i landet.

På tre månader har bostadsrätterna ökats med sex procent enligt Svensk Mäklarstatistik och sju procent enligtstatistik från Valueguard. Villorna har även de stigit och båda de två bolagen visar på en uppgång kring fem procent.

Ser man till den samlade statistiken så är det i Göteborg som priserna på bostadsrätter ökat mest och i Stockholm där priset på Villor stigit mest.

Statistik från Valueguard

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån
Hela Sverige 1,40% 7,10% 19,70%
Stockholm 1,60% 7,30% 19,80%
Göteborg 1,20% 9,00% 24,00%
Malmö 1,30% 4,80% 11,40%
Villor
Hela Sverige 1,60% 5,20% 13,20%
Stockholm 0,50% 5,90% 15,50%
Göteborg 0,50% 4,80% 13,50%
Malmö 1,30% 4,10% 10,70%

Statistik från Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån
Riket -1,00% 6,00% 13,00%
Centrala Stockholm 2,00% 8,00% 17,00%
Stor-Stockholm 1,00% 5,00% 16,00%
Centrala Göteborg 2,00% 8,00% 23,00%
Stor-Göteborg 1,00% 9,00% 20,00%
Centrala Malmö 2,00% 7,00% 11,00%
Stor-Malmö 2,00% 5,00% 10,00%
Villor 1 mån 3 mån 12 mån
Riket 1,00% 5,00% 12,00%
Stor-Stockholm 2,00% 7,00% 16,00%
Stor-Göteborg 1,00% 5,00% 12,00%
Stor-Malmö 1,00% 4,00% 11,00%