Boräntor sänks hos Skandia

Skandia sänker räntan för bolån med bindningstid på 3 år och 5 år.

Skandia sänker återigen sina boräntor. Treårsräntan sänks med 0,03 procentenheter till 2,34 procent och femårsräntan med 0,07 procentenheter till 2,74 procent. De nya räntorna gäller från och med den 11 december.

Skandia erbjuder även ränterabatter som är öppna och individuella. De är baserade på en rad kriterier och uppgår till maximalt -0,65 procentenheter.

Nya boräntor hos Skandia med bindningstid, räntesats och förändring inom parantes:

3 mån – 2,20% (0,00)
1 år – 2,17% (0,00)
2 år – 2,26% (0,00)
3 år – 2,34% (-0,03
5 år – 2,74% (-0,07)

Teckna bolån hos Skandia >