Boräntorna börjar sakta höjas

Det var i december förra året som Riksbankschefen Stefan Ingves gick ut med att Riksbanken för första gången på sju år höjer reporäntan. Denna höjning träder i kraft idag den 9 januari 2018. I och med detta har flera banker redan meddelat att de kommer att höja boräntan. Det gäller bland annat Swedbank och Handelsbanken som nu genomför höjningar på 0,15 och 0,20 procentenheter. Trots detta finns det flertalet banker som ännu inte gått ut med om huruvida de kommer justera räntorna eller inte. En anledning till detta kan tänkas vara att konkurrensen om bolånekunderna nu är hårdare än nånsin. Detta på grund av alla uppstickare som utmanar storbankerna.

Hojning av borantan Men hur påverkar en höjning av boräntan egentligen dig? Har du ett bolån med bunden ränta så kommer den del av lånet att förbli oförändrad till dess att bindningsperioden är över. Däremot kommer de delar av lånet som har rörlig ränta att påverkas. Som väl är så handlar Riksbankens besked inte om någon chockhöjning men för de som sitter på stora lån kan höjningen ändå bli kännbar i plånboken. Några hundralappar mer att betala i månaden är alltså att räkna med. För den som ännu inte har ett bolån men som planerar att investera i ett hus eller en bostadsrätt kommer räntan bli högre både vid rörligt och bundet bolån. Detta i jämförelse med de som tog ett bolån för ett år sedan.

Oavsett om du påverkas kännbart av den nya höjningen eller inte så kan det vara dags att planera för ännu fler höjningar. Ingves har redan flaggat för att en andra höjning av reporäntan kommer att ske under den andra delen av 2019. Därefter kommer det ske två höjningar per år. Dock ska man veta att boräntorna inte höjs lika mycket som reporäntan. Men fortsätter höjningarna att komma så kan det vara läge att se över om det skulle löna sig att binda sina lån.

Inte alla banker inför höjning

Det finns dock banker som ännu inte justerat sina boräntor uppåt utan istället väljer att avvakta för att först analysera läget. Det handlar bland annat om Skandia, SEB och Danske Bank. Har du ett bolån hos någon av dessa banker så har alltså höjningen av reporäntan ännu inte påverkat dina bolån. Men kunder hos dessa banker ska nog ändå räkna med att en höjning förr eller senare kommer att ske. En av anledningarna till att det inte är en självklarhet för alla banker att höja räntan kan vara att man vill framstå som ett attraktivt alternativ för bolånekunderna. På senare tid har man nämligen kunnat se många nya aktörer som utmanar storbankerna och slåss om bolånekunderna. Det handlar bland annat om Enkla som främst vänder sig till folk med bolån på under 5 miljoner. Även ett bolag som heter Hemma Bolån har nu skickat in en ansökan till Finansinspektionen om att få erbjuda bolån. Detta är bara några av de aktörer som är intresserade av att ta upp kampen om bolånekunderna.