Börserna i Europa ned 4 procent idag

När man tror att det snart inte kan bli värre så föll Europas börser med cirka 4 procent under torsdagen, vilket försvårar läget för Stockholmsbörsen ytterligare.

Stockholmbörsen följde efter de Europeiska börserna och låg strax under 4 procent, med 3,9 procent, vid lunchtid. Det Europas index låg på Verstads- och råvaruindustrin blev de som drabbades värst av denna nedgång. Samtidigt så minskade kronan i värde mot dollarn och euro .

Om detta inte skulle vara nog så meddelade USA att det finns en stor risk för en nedåtgående trend framöver, vilket är en bidragande orsak till de fallande börserna.

Det är lika bra att rusta sig för svårare tider framöver och det är stor risk att Sverige kommer att drabbas hårt. Att spara lite extra skadar inte, man vet aldrig när man kommer att behöva det nu. Arbetslöshetssiffrorna för 2012 förväntas att öka något samt att tillväxttakten kommer att slå av markant under nästa år.