Bostadsmäklarna tror på oförändrade priser under 2013

Enligt Fastighetsbyrån har priserna på bostadsmarknaden varit relativt jämna under 2012, utan några större upp eller nedgångar. Och enligt deras egna mäklare väntas 2013 gå i samma fotspår.

Av de 553 mäklare som tillfrågades, från 250 av Fastighetsbyråns kontor, är det en samställig bild man får. Oavsett om det rör sig om priset på villor, bostadsrätter eller fritidshus så svarar en majoritet att de tror på oförändrade priser under 2013.

Fastighetsbyrån påpekar dock i sitt pressmeddelande att det är svårt att sia om priserna så långt i förväg och att deras prognos gäller så länge det inte sker några större förändringar av den svenska ekonomin under året.

Resultatet av undersökningen visar också att bostadsrätter har störst chans att stiga i pris under 2013, då 25,1 procent av mäklarna tror att priset kan komma att stiga under året. Och att 39,8 procent av de tillfrågade tror att priset på fritidshus kan minska under året. Priset på fritidshus är extra känsligt för konjunkturssvängningar med tanke på att det ”…kan ses som lyxkonsumtion…” enligt  Fastighetsbyrån.

Så svarade de 553 tillfrågade mäklarna:

Bostadsrätter

Oförändrade priser – 66,5 %
Lägre priser – 8,4 %
Högre priser – 25,1 %

Villor

Oförändrade priser – 71,1 %
Lägre priser – 12 %
Högre priser – 16,9 %

Fritidshus

Oförändrade priser – 55,8 %
Lägre priser – 39,8 %
Högre priser – 4,4 %

Källa: Fastighetsbyrån