Bostadsministern bakom amorteringskrav

Många är de röster som velat införa än mer krav än bara bolånetaket som ett sätt att minska svenskarnas ökande skulder. Riksbankschefen Stefan Ingeves och Finansminster Anders Borg är två tunga namn som ställt sig bakom förslaget om amorteringskrav för att tvinga svenskar att betala av sina skulder. Idag är det väldigt vanligt att bankerna erbjuder amorteringsfria lån vilket givetvis lockar många att ta sig an. De som tjänar på det här är givetvis bankerna eftersom räntorna hela tiden baseras på ett lån som inte minskar i storlek.

Nu har även bostadsminstern Stefan Attefall uttalat sig i frågan om amorteringskrav och även han är positivt inställd till att det borde införas. Han menar på att det är inte är sunt att svenskar sitter med stora lån utan att minska dem. Det är ett krav som varje bank bör ställa enligt ett uttalande till E24.