Bostadspriserna oförändrade under mars

Priserna på bostäder är relativt förändrade om man ser till mars månad, där villapriset ökade med en procent och priset för bostadsrätter låg stilla. Men om ser tillbaka ett år tillbaka i tiden har priset sjunkit med 3 procent.

Det har talats om ett prisfall på bostadsmarknaden, men än ser man inget tecken. Efterfrågan och utbud är fortfarande stort vilket är troligtvis en bidragande orsak till att priserna består. Ser man tre månader tillbaka i tider så har priset på bostadsrätter stigit med fyra procent och för villor en procent.

– Vi förutspådde i början av året att våren skulle innehålla både små prisuppgångar och prisnedgångar. Och det ser ut att bli ungefär som så, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Hushållen tror också att de nuvarande priserna kommer att bestå. Även om Riksbanken beslutar om att reporäntan kommer att sänkas i morgon så kommer detta troligen inte ha någon påverkar priserna.