Bostadspriserna står still

Många hushåll tror att bostadspriser kommer att fortsätta att stiga framöver. Men nu visar en undersökning från Fastighetsbyrån att bostadspriserna ståt still eller ökat marginellt. Bostadsrätterna har då ökat med en procent medan villapriset har sjunkit med en procent, de senaste månaderna.

Bostadspriserna har varierat på marknaden. I Göteborg och Malmö har priserna sjunkit med flera procent, i motsats till Storstockholm där priserna har ökat. Men totalt sett över hela riket har priserna stått stilla under de senaste månaderna. Anledningen till att priserna står still, eller sjunker, tros vara effekten av bolånetaket och det stora utbudet av villor.

Trots att prisutvecklingen på bostäder stagnerat de senaste månaderna är det många hushåll som tror på en ökning framöver. Det som är alarmerande, i sammanhanget, är att många hushåll tror på en lägre ränteutveckling, än Riksbankens egen prognos för reporäntan.