Bråttom med amorteringskrav enligt experter

I dagarna sänkte Riksbanken återigen reporäntan som nu ligger på -0,35%. Detta har spätt på oron för en bostadsbubbla och nu har flera personer uttryckt önskan om regelförändringar gällande amorteringskrav och ränteavdraget.

Kerstin af Jochnick som är vice riksbankschef är orolig över priserna på bostadsmarknaden och hushållens skulder. I en intervju med Dagens Industri menar hon att man skyndsamt måste börja arbeta med verktyg som amoteringskrav och sänkt ränteavdrag för att stävja lånerallyt. Hon påpekar dock att förändringar måste ske i små steg.

En annan röst som höjts för förändring är Lars Calmfors som är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. I en intervju med Dagens Nyheter menar även han att det är hög tid att införa nya regelverk som bromsar upp bolåneskulderna. Calmfors pekar på amorteringskravet som en bra lösning men håller inte med Kerstin af Jochnick om att en sänkning av ränteavdraget är rätt lösning, i så fall är införandet av fastighetsskatt ett bättre alternativ enligt Calmfors som anser att det skulle bli för stora orättvisor om man ändrade i reglerna kring räntevdragen. Då skulle de som behöver låna pengar till bostadsköp missgynnas medan de som redan har pengar inte påverkas på samma sätt.