BREXIT – EU hotas av nya problem

Den 23 juni ska Storbritannien rösta om de ska lämna EU eller inte. Detta är ett nytt slag mot EU som redan brottas med stora problem vad gäller det ekonomiska läget i vissa medlemsländer och den flyktingkris som just nu pågår. 

BREXIT är just nu ett hett ämne och handlar om Storbritanniens folkomröstning som ska slå fast om landet ska fortsätta tillhöra EU eller inte. Omröstningen kommer genomföras den 23:e juni och om Storbritannien säger nej till EU blir de det första medlemslandet som lämnar unionen. 

Om BREXIT inträffar kommer detta påverka Sverige, bland annat i och med att frihandeln försvinner. Dock kan separata avtal komma att upprättas som gör att frihandeln ändå kan fortsätta, men detta är för tidigt att säga något om än. Om Storbritanniens ekonomi blir sämre kan det komma att påverka den svenska exportekonomin då Storbritannien är ett av de länder vi exporterar mest till. 

Om Storbritannien lämnar EU finns också risken att fler länder vill följa efter vilket kan sätta hela EU-samarbetet i gungning. 

Här kan du läsa mer om hur ett Brexit kan påverka Sverige: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-innebar-ett-brexit-for-sverige