Brist på julgranar

I år råder det brist på granar inför julen Årets kalla och torra vårväder har resulterat i att granodlingarna i Danmark och Södra Sverige inte riktigt tog fart som de borde. Detta har i sin tur lett till att det finns färre granar att tillgå och att de som finns på marknaden oftast höjts med en hundring i pris. Framförallt udda sorter som blågranar och silvergranar springer iväg lite extra i pris. I och med att inte alla odlare haft det tufft varierar priserna ordentligt. Från ett par hundra till drygt femhundra för en ordinär gran.

Vanligaste sortens granar

Anna Benson som driver Smålandsgran har haft turen att inte drabbas av den dåliga tillväxten. Men hon märker av den genom alla handlare som ringer och frågar om granarna. På frågan vilken gran som är den bästa svarar hon att kungsgranen är mycket tålig men att rödgranen är den som säljs mest. Det är den som växer vilt i våra svenska skogar och rödgranen för 80% av den sammanlagda julgransförsäljningen.
- Vanligaste granen är en rödgran på 2-2,5 meter. Och på just den längden råder det brist. Det tar 6–10 år för en gran att växa upp, säger Anna.

Tips

Anna Benson är julgransexpert och har skrivit boken Granboken.
Nedan ser ni hennes tips för att få granen att hålla sig fin länge:

80% av de tre miljoner granar som säljs i Sverige varje år är importerade från Danmark. Där hugger man ofta granarna redan i oktober. Du vill helst ha en så färsk gran som möjligt, från november är bättre. Då det är svårt att bedöma får du förlita dig på försäljaren.

Beskär granen då du kommer hem så att du får en färsk yta i sågskäret.

Källa: Aftonbladet