Budgetpropositionen för 2013

I dag presenterade regeringen den officiella budgetpropositionen för 2013. Med satsningar för 22,7 miljarder kronor och åtgärder för att främst förbättra arbetsmarknaden och för att främja tillväxten.

För att främja tillväxten kommer regeringen att satsa på investeringar i forskning och innovation, infrastruktur, företagande och entreprenörskap samt att öka tillgången på bostäder.

När det gäller satsningar på arbetsmarknaden, eller rättare sagt åtgärder för att förhindra att folk hamnar i arbetslöshet, satsar regeringen på att förbättra möjligheterna för unga att få ett arbete, förbättra integrationen, förhindra och bryta långtidsarbetslöshet, förbättra förutsättningar för funktionsnedsatta att få ett arbete samt ett ökat stöd för att främja övergången från arbetslöshet till sysselsättning.

Övriga satsningar är bland annat inom välfärden och rättsväsendet samt en sänkt skatt för pensionärerna. De nämner även att skatter för ”att göra energi- och klimatpolitiken mer kostnadseffektiv”.

Som du märker är det inte mycket satsningar som kommer att märkas i din plånbok. De som kommer att få det lite bättre är, som vi tidigare har rapporterat om, pensionärerna som får en sänkt skatt. Det var det inga överraskningar som presenterades i budgeten med tanke på att de redan har pytsat ut det mesta i förväg.

När det gäller utsikterna för framtiden beräknar regeringen med en tillväxt på 1,6 procent i år men att tillväxten 2013 kommer att öka till 2,7 procent och åren därefter en tillväxt på runt 3,4 procent per år.