Bygg kapital med utdelningsaktier

Många av våra läsare sparar pengar genom att investera i aktier och fonder. Detta är ett bra sätt att bygga upp en buffert på men man bör vara medveten om att handel på börsen innebär en viss risk. En risk du inte tar när du sparar i mer traditionella sparprodukter så som sparkonton. Å andra sidan ger de flesta sparkonton ingen avkastning med rådande ränteläge. Det finns dock mindre riskfyllda sätt att investera i aktier för den som är intresserad av detta. Det handlar då om ett långsiktigt sparande som bygger på att man tjänar pengar på bolagens utdelningar. Syftet är att man ligger lång i aktierna istället för att köpa och sälja sina innehav. Genom att göra detta får man ta del av den utbetalning som sker från aktiebolaget till dess ägare varje år.

När du äger en aktie räknas du som delägare och aktieägare vilket innebär att du också har rätt till bolagets vinster. Detta i förhållande till hur mycket du äger av bolaget. En sådan vinst är den utdelning som bolag ger till sina aktieägare i form av pengar. Det finns många så kallade utdelningsaktier på börsen och gemensamt för dessa är att de ger en stadig och regelbunden utdelning. Utöver det kan såklart dessa aktier även öka i värde ändå. Men syftet med att äga dessa är vanligtvis att ta del av den generösa utdelningen.

Ta del av utdelning en gång om året

Handla utdelningsaktier Det flesta börsbolag som ger utdelning till sina aktieägare gör detta en gång om året. Detta efter att bokslutet är klart och styrelsen lagt fram ett förslag om utdelning. Det vanliga är att utdelningarna sker under april och maj. Det finns dock ett mindre antal bolag på börsen som även ger halvårsvisa utdelningar. Hur stor utdelningen är varje år beror på vad stämman beslutat. Om du loggar in hos en nätmäklare eller bank kan du själv söka på vad varje bolag ger för direktavkastning. Direktavkastningen är förhållandet mellan utdelningens storlek och den aktuella aktiekursen. Ju högre procent ett bolag har i direktavkastning desto mer får du tillbaka av din investering i utdelning. Det är dock långt ifrån alla bolag som ger utdelning till sina aktieägare. Du hittar de främsta utdelningsaktierna i OMX30 och exempel på dessa är H&M, Atlas Copco och ABB.

Genom att ha en utdelningsportfölj med många utdelningsaktier som även är stabila generellt så kan du skapa en egen pengamaskin. Det gäller dock att ha tålamod då utdelning enbart sker en eller två gånger per år. Därför lämpar sig denna sparstrategi främst för de som långsiktigt vill bygga upp en buffert. Har man ett väldigt stort sparkapital till att börja med så kan man till och med leva på enbart aktieutdelningar. Har man sedan sina aktier på ett ISK konto så kommer man dessutom undan med väldigt låg skatt.

Köp aktien i tid för att få utdelning

Det är inte alla aktieägare som har rätt till utdelning. Istället gäller det att du är införd som aktieägare i aktieboken på själva avstämningsdagen. Det vanliga är att denna dag inträffar två bankdagar efter att årsstämman ägt rum. Du ska därmed ha köpt aktien senast under den så kallade sink-dagen. Vidare måste du behålla ägandet i aktien över natten för att få ta del av utdelningen. Köper du istället aktien under X-dagen så kommer du inte få rätt till någon utdelning. Däremot får du utdelning från aktien även om du säljer aktien under denna dag. Det är under själva utdelningsdagen som utdelningen kommer bokas in på ditt konto. Under denna dag brukar aktien falla lika mycket som den givit i utdelning. Detta då aktievärderingen som funnits innan utdelning har inkluderat en förväntan om utdelning. Detta är dock inget att oroa sig för om man är en långsiktig investerare. Under det kommande året brukar nämligen aktien återhämta sig igen och nya värderingar görs.

Har du en portfölj bestående av aktier redan så kan det nu vara läge att börja se lite närmre på denna. Det är nämligen nu och under en tid framöver som de flesta bolag gör sina aktieutdelningar. Med andra ord kan du räkna med extra klirr i kassan under den närmsta framtiden. Pengarna som du får i utdelning kan du sedan investera på nytt för att få ännu mer avkastning.

Börja aktiespara hos Avanza