CFD-handel: Ett alternativ till investering

Aktieinvestering är en av de vanligaste sparformerna, men den är långt ifrån den enda. Faktum är att det går att spara med aktier och andra tillgångar utan att du behöver köpa dem. CFD-handel är en handelsmetod som har blivit allt vanligare bland privata småsparare och den passar såväl de med kortsiktiga som de med långsiktiga mål.

Handel med ett derivat

CFD handel När man investerar i aktier köper man en eller flera andelar i olika aktiebolag. Dessa andelar blir din egendom. Avkastningen, det vill säga vinsten, får du först när du säljer andelarna för ett högre värde än köpesumman. CFD-handel involverar i sin tur aldrig ett ägandeskap. Det är i stället ett derivat, likt optioner och terminer. När du handlar med CFD handlar du med kontrakt och inte själva tillgångarna.

Säg att du är intresserad av telefonaktiebolaget Ericsson. Du tror att värdet på det svenska storbolaget, som är en av världens största tillverkare av nätverksutrustning, kommer att stiga. Du kan då köpa ett CFD-kontrakt på att värdet på Ericssons aktie kommer att gå upp. Om kursen stiger kommer din avkastning att bli mellanskillnaden från priset då kontraktet öppnades till dess att det stängs.

Fördelen med CFD-handel

Investering och CFD-handel delar flera likheter men de är samtidigt väldigt olika. I stället för att köpa en tillgång spekulerar du på dess värde. Det här är möjligt på både stigande och fallande priser. Det innebär att du kan öppna ett kontrakt på Ericssons aktie om du tror att värdet kommer att gå upp eller ned.

CFD-handel har flera fördelar. Det går exempelvis att öka storleken på ett kontrakt genom att använda en hävstång. Det ökar exponeringen utan att du behöver gå in med hela beloppet själv. Det går att handla med CFD med hjälp av olika strategier. Den som vill försöka gå med vinst på varje liten rörelse kan följa en strategi som kallas för scalping. Den som bara vill handla under en handelsdag kan följa strategin day trading. Mer långsiktiga CFD-traders kan välja strategier som swing eller position trading. Här är kontrakten öppna i flera dagar, veckor eller till och med månader.

CFD-kontrakt kan också öppnas på olika tillgångar. Du kan spekulera på prisrörelserna för aktier, valutapar, index och råvaror. Guldpriset har till exempel rört sig mycket under 2022. Det gäller både den faktiska råvaran och guldaktier. Den som spekulerar på tillgångar vill utnyttja marknadens rörelser. Volatila tillgångar har potential att röra sig mycket. Det innebär en ökad chans till en bra avkastning men till en förhöjd risk.

Alltid en risk

Risknivå På samma sätt som att det finns risker med investering finns det risker med CFD-handel. En priskurs kan svänga fort och det är flera faktorer som påverkar marknaden. Hävstänger kan bidra till högre avkastning men ge större förluster. Traders behöver själva bestämma risknivå och ha en god riskhanteringsstrategi. Vissa föredrar en lägre risk för en lägre och potentiellt stabilare avkastning. Andra är beredda att ta en högre risk för chansen till en större vinst.

CFD-handel är en alternativ sparform för de som är intresserade av att följa marknadens rörelser. Den passar aktiva som passiva traders och dess mångsidighet innebär att det finns något för alla.