Dags för ny sänkning av Skandias boräntor

Bolåneräntorna fortsätter att sjunka. Skandia sänker flera av sina räntor för bolån med upp till -0,05 procentenheter.

De nya räntorna hos Skandia gäller från 29 januari 2015. Femårsräntan är den som sänks mest, nämligen -0,05 procentenheter till 2,69 procent. Observera även att Skandia erbjuder öppna och individuella rabatter på sina bolån, vilken lätt kan räknas ut på Skandiabankens hemsida. Maximal ränterabatt är just nu -0,65 procentenheter.

Skandias nya boräntor med förändring inom parantes:

3 mån: 2,17 (-0,03)
1 år: 2,17 (0,00)
2 år: 2,24 (-0,02)
3 år: 2,34 (0,00)
5 år: 2,69 (-0,05)

Jämför bankernas boräntor här >