Dämpade framtidsutsikter hos svenska företag

Enligt en intervjuundersökningen bland stora och medelstora företag som Riksbankens genomförde mellan 7 – 20 september är oron hos företagen växande. I undersökningen ingår 42 företag med 243.000 anställda.  Oro inför handeln

De svenska företagen anser att det ekonomiska läget är gott men framtidsutsikterna har på grund av det geopolitiska läget och en större politisk osäkerhet dämpats. Företagens förväntningar är mer dämpade än någonsin men enligt Riksbanken råder det ingen pessimism utan mer en oro för att konjunkturutvecklingen som varit bra senaste tiden inte ska kunna hålla i sig.

”Även om utvecklingen av produktion och försäljning ser ut att fortsätta stärkas den närmaste tiden är förväntningarna om den framtida konjunkturen mer dämpade än någon gång tidigare under de senaste tre åren”, skriver Riksbanken.

Men bland annat inom handeln ser det låga pristrycket som varit de senaste åren ut att stanna kvar på grund av ökade arbetskostnader och stigande inköpspriser.

”Men det är fortfarande svårt att fullt ut föra över kostnadsökningarna till kunderna. Stark konkurrens och snabb strukturomvandling inom handeln, bland annat på grund av ökad försäljning inom e-handeln, fortsätter att pressa priserna”, fortsätter Riksbanken.

Källa: Riksbanken