Delad föräldraförsäkring oftast gynnsam

I en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Saco svarar 79% att de tror att det bästa för familjens ekonomi är att den som tjänar minst stannar hemma med barnen. Men det är fel, menar Saco på. – För det allra flesta är det bäst att dela lika på ledigheten. Både för plånboken och för jämställdheten, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Med hjälp av ett nytt verktyg från Saco kan föräldrar lägga in sina löneuppgifter och se hur den gemensamma ekonomin förändras vid föräldraledighet. I dagsläget står kvinnor för 74% av uttaget av det totala antalet föräldradagar enligt Försäkringskassans statistik. En anledning till det kan vara att man tror att det är den som tjänar minst som ska vara hemma för att familjen ska få ut mer pengar i månaden. Men detta visar nu Saco på att det i de i allra festa fall inte stämmer. Anledningen är att alla nyblivna föräldrar som omfattas av kollektivavtal har rätt till föräldralön och i nio av tio fall omfattas arbetstagare idag av ett kollektivavtal. Föräldralönen gör att det för familjens ekonomi oftast är bäst om man delar lika under ledigheten, visar Sacos beräkningar på.

– Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är nyckeln till en jämställd arbetsmarknad. Föräldralönen är en förmån som stärker småbarnsföräldrarnas ekonomi och bidrar till lika villkor i arbetslivet. Kunskapen om kollektivavtalets innehåll måste bli bättre och där har både fack och arbetsgivare ett ansvar, säger Göran Arrius.

Testa på verktyget hos Saco >