Det kan kosta att få sin tv-licens återbetald

Det är sedan tidigare bestämt att radio- och tv-avgiften ska slopas och istället ersättas med en skatt. Denna skatt betalas via skattesedeln och allt kommer med andra ord sköta sig automatiskt. Radio- och tv-avgiften ersattes med skatten den 1 januari 2019. Detta innebär att alla svenskar som är myndiga och som har beskattningsbar inkomst kommer att få betala den nya skatten. Således kan ingen smita undan skatten vilket var en möjlighet med det tidigare systemet. Eftersom beslutet om att ersätta avgiften med en skatt kom så sent förra året så hann många människor ändå betala sin faktura från Radiotjänst. Dette ledde till att många betalade in för mycket och därmed ska få pengar tillbaks. Nu visar det sig dock att detta kan komma att kosta.

Återbetalning av tv avgift Inte mindre än tre miljoner svenska hushåll ska få pengar tillbaks från Radiotjänst. Dessa pengar började betalas ut redan förra månaden men än har inte alla hushåll fått sin återbetalning. Nu uppger dock Aftonbladet att det kan bli en kostsam historia för de som ska få sina pengar utbetalda. Detta då inte alla har föranmält ett konto vilket man uppmanades till i den information som gick ut. 20% av de svenskar som ska få pengar tillbaks har inte anmält ett konto. Av dessa svenskar kommer kunder hos Swedbank dock att få sina pengar insatta på kontot automatiskt. Men resterande kommer själva att få lösa in pengarna med hjälp av en avi som skickas hem i brevlådan. Detta innebär en kostnad på upp till 40kr. Med andra ord kommer det för vissa att kosta mer än det smakar då återbetalningsbeloppet inte täcker själva aviavgiften.

Såhär fungerar den nya tv-avgiften

Oavsett om du tittar på tv eller inte så kommer du att beskattas med den nya tv-avgiften. Du bör redan ha märkt av beskattningen på förra månadens lön. Hur mycket just du betalar beror på hur mycket du tjänar då beskattningen grundar sig på inkomst. Det finns dock ett tag på 1300kr per år vilket alltså är det mesta du kan komma att behöva betala. Enligt en tidigare artikel från Expressen kommer hela 67% av svenskarna att få betala denna summa. Detta då maxtaket aktiveras vid en inkomst på 13 600kr i månaden.

Det kan dock bli dyrare än så för ett helt hushåll. Nu betalas nämligen inte tv-avgiften per hushåll utan per myndig beskattningsbar person i hushållet. Detta innebär att ett hushåll med två vuxna kommer att få betala dubbelt så mycket. Ännu värre blir det för de hushåll där det även bir arbetande barn över 18 år. Dessa personer kommer nämligen också beskattas med den nya tv-avgiften.

Meningarna från allmänheten har varit delade när det gäller beslutet om den nya skatten som togs i november förra året. Förståeligt har beslutet upprört många hushåll där fler än två vuxna ingår. För dessa hushåll var det tidigare systemet för tv-avgift mer gynnsamt.