Detta satsar Regeringen på i vårbudgeten

När vårbudgeten presenterades i dag var det återhållsamhet och försiktighet som var ledorden. Anders Borg poängterade att krisen i Europa fortfarande gör att framtiden är osäker och att man då väljer att vara försiktig i vårbudgeten.

Det blev som väntat inga nämnvärda förändringar för din plånbok när vårbudgeten presenterades av Regeringen under måndagen. Anledningen till en stram budget var osäkerheten kring utvecklingen i Europa som kan förvärras. Man förutspår även en högre arbetslöshet i Sverige under 2013 och delar av 2014. Regeringens tillväxtprognos för 2013 är 1,2 procent, 2104 2,2 procent och att tillväxten tar fart på riktigt under 2015 med 3,6 procent.

Utbildning i fokus

I vårbudgeten presenterades satsar på utbildning i första hand där man vill öka antalet platser till yrkesvux med 7000 platser under 2013 respektive 2014. Man kommer också att öka antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning med 8000 platser under 2013 och 2014. Även inom ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar kommer man att utöka platserna med 1400 i år och nästa år.

Inom regional tillväxt kommer man att satsa 40 miljarder under både 2013 och 2014, genom bland annat omfördelning av resurser. Även inom infrastrukturområdet omfördelas resurser vilket kommer att ge 700 miljoner extra till drift och underhåll av järnvägar under 2013.

Totalt kommer Regeringen att under 2013 och 2014 satsa cirka 3 miljarder.