Digital valuta kan bli aktuellt för Riksbanken

Inom två år kan Sveriges Riksbank bli den första att införa en digital valuta – e-krona. Det rapporterar Financial Times efter att Riksbanken har dragit igång ett projekt som ska utvärdera vad en digital valuta kan innebära. Digital valuta i Sverige

Inget land i världen har idag en digital valuta och införs det blir Riksbanken den första bank i världen att införa det. Inom två år skulle det i så fall kunna vara ett stort steg mot det kontantlösa samhället.

I ett citat från Financial Times säger Riksbankschefen Cecilia Skingsley: ”Detta är lika revolutionerande som pappersvalutan var för 300 år sedan. Vad betyder det för penningpolitiken och den finansiella stabiliteten? Hur utformar vi den; ett uppladdningsbart kort, en app eller på något annat sätt”. Hon nämnde också att det i så fall blir ett komplement och inte en ersättning.

Källa: Financial Times