Drygt 50% ökning av elhandelspriserna

En ny rapport från Nils Holgersson-gruppen visar att priserna på elhandel stigit med drygt 50% i jämförelse med förra året. Den totala elkostnaden har ökat med strax över 20%, något som märks i plånboken.

I den årliga underökningen som nu utförs för 23:e året i rad har man sammanställt och jämfört priserna på uppvärmning, el, vatten och avlopp i Sveriges kommuner. Priset för dessa tjänster tillsammans har det senaste året ökat med 6,1%. Det som utmärker sig mest i rapporten är det ökade elpriset.

– Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå. Det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Hög prisökning på elhandel

Samtliga delar av elpriset har ökat kraftigt under de senaste åren. Sedan i fjol har elnätspriset ökat med 5,1% efter en genomsnittlig ökning på 7,5% året dessförinnan. Årets rapport visar dessutom på en kraftig ökning av elhandelspriset. Det har stigit med hela 51,4%. Den totala elkostnaden, elhandelspris och elnätspris, har ökat med drygt 20% det senaste året.

– Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm.