Dyrare att resa med ny flygskatt

En utredning som föreslår ny skatt på flygresor har lämnats till finansminister Magdalena Andersson. Utredningen har sett över olika typer av flygskatt för olika resor. Syftet är att minska klimatpåverkan. Flygresa flygskatt

Till exempel kommer det enligt utredningen höjas med 80 kr för varje enkel flygresa inom EU, 280 kr för länder som delvis eller helt ligger i annan världsdel och upp mot 430 kr för andra världsdelar som ligger mer än 6000 kilometer bort.

Enligt förslaget ska det börja gälla från 1 januari 2018 och om förslaget går igenom beräknas det till statsfinanserna ge 1,75-1,78 miljarder kr per år.

”Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan” uppger utredarna i ett pressmeddelande.

Källa: VA