Dyrare bolån efter årsskiftet?

Efter årsskiftet kommer nya regler att införas vilket innebär att bankerna måste ha en större bas när bolån tecknas. Vilket i förlängninger gör att bankernas kostnaderna kommer att öka och som kan leda till högre boräntor.

I en artikel i Dagens Industri kan vi läsa om att de nya reglerna som införs vid årsskiftet kan leda till att boräntorna kan stiga med upp till 0,22 procentenheter. De nya tuffare reglerna införs, enligt Finansinspektionen, för att stärka bankerna och för att samtidigt minska riskerna när de tecknar nya bolån. Reglerna är ett resultat av krisen i Europa vilket har lett till ökade krav på bankernas likviditet.

Enligt Finansinspektionens beräkningar har bankerna marginaler för bolån fortsatt uppåt och under det tredje kvartalet i år då nettomarginalen steg med 0,08 procentenheter till 0,59 procentenheter.

De svenska bankerna har redan nu rustat för de nya förändringarna, vilket den ökade nettomarginalen kan vara ett tecken på. Men hur mycket de nya reglerna egentligen kommer att påverka boräntorna är svårt att säga men när bankernas kostnader ökar brukar detta läggas på kunderna som i sin tur kan leda till ökade räntor.