Dyrare trängselskatt i Stockholm

Från och med årsskiftet kommer det att bli dyrare att ta bilen in till Stockholms innerstad i och med att trängselskatten kommer att höjas.

I ett led i att minska biltrafiken och förbättra framkomligheten i Stockholms innerstad så kommer Transportstyrelsen att för första gången sedan införandet 2007 att höja trängselskatten med upp till 15 kronor.

Hur stor höjningen kommer att bli beror på vilken tid på dygnet man passerar men tidigare var den högst avgiften 20 kronor och denna avgift kommer nu att höjas till 35 kronor. Den lägsta avgiften kommer att högas från 10 till 11 kronor. Även maxtaket för hur mycket man kan behöva betala per  dag och fordon höjs från dagens 60 kronor till 105 kronor.

Man kommer även att införa en trängselskatt för infart på Essingeleden med mellan 11-30 kronor.

Den 7 september kommer man att ta bort Lidingös skattefria regel som innebär att man i dagsläget får skattefri passage mellan Lidingö och Stockholms innerstad vid en resa på mindre än 30 minuter. Dock kommer det istället att vara skattefritt att ta sig till eller från Lidingö genom Norra länken.

Så blir de nya avgifterna när trängselskatten höjs

 

Tid Nya avgiften
6.30 – 6.59 15,00 kr
7.00 – 7.59 25,00 kr
7.30 – 8.29 35,00 kr
8.30 – 8.59 25,00 kr
9.00 – 9.29 15,00 kr
9.30 – 14.59 11,00 kr
15.00 – 15.29 15,00 kr
15.30 – 15.59 25,00 kr
16.00 – 17.29 35,00 kr
17.30 – 17.59 25,00 kr
18.00 – 18.29 15,00 kr