ECB sänker styrräntan

Som väntat sänker Europeiska centralbanken sin styrränta. Detta görs med 0,10 procentenheter, vilket innebär att styrräntan nu ligger på 0,15 procent. Samtidigt sänks inlåningsräntan till -0,10.

Genom att sänka inlåningsräntan från 0 till -0,10 procent, hoppas man att kreditgivningen till företag i södra Europa ska öka. Men chefsekonom Robert Bergqvist på SEB säger till TT att han inte tror att det kommer att hjälpa:

– Man hoppas, genom en negativ inlåningsränta, att kreditgivningen till företag i södra Europa ska öka, men jag tror inte att det kommer att fungera, det får inte igång kreditgivningen.

ECB kommer även att erbjuda fyraåriga likviditetslån, så kallade T-LTRO till banker. Räntan kommer att vara fast med en premie på 0,10 procentenheter över den så kallade refinansieringsräntan.

ECB:s styrränta kommer att vara kvar på nivån 0,15 procentenheter en längre tid på grund av att inflationen är för låg. Med räntesänkningen hoppas man att ekonomin, framförallt i södra Europa, ska förbättras. Om euron försvagas kan det stödja exportindustrin och därmed kan det bli fart på inflationen.

De nya räntorna kommer att gälla från den 15 juni. Sänkningen kan komma att påverka Riksbankens beslut om reporäntan som tas den 2 juli.