Elektroniska betalmetoder ökar

Svenskarna använder i allt större utsträckning elektroniska betalmedel istället för kontanter. Betaltjänsten Swish har fått ett rejält uppsving men det är fortfarande betalkorten som dominerar.

Vartannat år genomför Riksbanken en enkät där de undersöker svenska folkets betalvanor. Av de tillfrågade uppgav 80% att de använde betalkort som betalningsmedel vid sitt senaste köp, en ökning på 14% sedan 2016. Enkäten visar att det i något högre grad är den yngre generationen som föredrar elektroniska betalmedel. Geografiskt sett förekommer kontantbetalning något oftare på glesbygden.

Ökning av Swishbetalningar

För fyra år sedan uppgav 10% av deltagarna att de använt sig av betaltjänsten Swish under den senaste månaden. Den siffran är sex gånger så hög i årets enkät. Parallellt med den utvecklingen har kontantbetalningen minskat och lika många har betalat kontant som de som swishat under samma period. Det framgår dock inte vid hur många gånger deltagarna använt kontanter eller Swish under den gångna månaden.

Många betalmetoder

De elektroniska betalmetoderna är flera och i takt med att man strävar efter ett kontantfritt samhälle kan det vara värt att börja se på alternativ till kontanter om man inte gjort så tidigare. På alltomspara kan ni läsa om bland annat