Elnätbolag tar ut oskäliga avgifter

Numera verkar det vara mer en regel än ett undantag att elpriserna ökar år efter år. Kärnkraftverk som går sönder stup i kvarten och vattenkraftverk med låga vattennivåer driver upp elpriset. Förutom problemen med elkraftverken som påverkar elpriset, finns det ännu en faktor som gör att din elräkning kan vara i det dyraste laget och det är elnätavgiften.

Det finns två olika kostnader som du betalar för att få tillgång till el och det är priset för elen och nätavgiften. En elleverantör levererar el till din bostad och gör det då via ett elnät. Till dem betalar du för den el du förbrukar. Elnätbolagen tar ut en fast avgift för att du använder deras elnät för att få elen levererad till dig.

Men alla har inte möjlighet att välja elnätleverantör, vilket gör situationen problematisk. Elnätavgiften kan variera en del och skillnaden mellan det dyraste och billigaste alternativet är flera tusen kronor per år. Ofta rör det sig om de stora privata elnätbolagen som tar ut för höga elnätavgifter.

Villaägarna flaggar för att elnätbolag utnyttjar sin monopolliknande ställning på marknaden och överdebiterar sina kunder. Maud Olofson har sagt att hon tycker att detta bör utredas, om varför prisskillnaden på elnätavgiften uppstår. Och att man borde ha bättre koll på hur priserna kan skilja mellan de olika elnätbolagen.

Läs mer om vilka spartips du kan göra för att minska dina elkostnader.