Elnätsbolagen överklagar för att få höja intäkterna

Elnätsleverantörerna vill kunna ta ut högre intäkter än vad Energimarknadsinspektionen, EI, beslutat att de får göra. Därför överklagas nu EI:s förhandsbeslut gällande perioden 2012-2015.

Det är första gången som EI genomför en granskning på förhand av elnätsmarknaden, då ett nytt europeiskt regelverk träder i kraft. EI har som uppgift att granska elnätsföretagen så att de inte tar ut för stora avgifter då de drivs som monopol, men tidigare har granskningen varit en efterhandskontroll.

Under våren 2011 lämnade elnätsföretagen in ansökningar om intäktsramar, vilka EI har haft som underlag till sitt beslut. Beslutet innebär att företagens intäkter kommer att kunna öka med drygt 2 procent per år innan inflation medan företagen själva ville kunna ta ut ungefär 5,6 procent i höjningar. Bakom beslutet ligger även att företagen ska effektivisera den kostnad som de själva kan påverka och lyckas de inte med det blir avkastningen därmed lägre.

Ett 80-tal av landets 170 elnätsföretag kommer nu att gå till domstol, då de är missnöjda med beslutet. Kritiken gäller framförallt att skäliga intäktsramar beviljas först om 18 år, enligt branschorganisationen Svensk Energi.

– Branschen har under flera år stöttat och medverkat aktivt i arbetet med övergången till förhandsreglering. Elnätsbranschen är en viktig del i landets infrastruktur och måste bedrivas både seriöst och professionellt. Att då inte få nyttja den intäkt som företaget behöver för att säkerställa drift med bibehållen hög leveranssäkerhet – och genomföra nödvändiga investeringar – förrän om 18 år, känns onekligen verklighetsfrämmande, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson i ett pressmeddelande.

Oavsett hur utfallet av processen kommer att bli, en process som säkerligen kan dra ut på tiden, är det viktigt för dig som konsument att hitta de bästa elpriserna. Här på Allt Om Spara kan du söka testa vår nya eljämförelse där du kan hitta det elavtal som passar dig bäst. Ett samarbete som genomförs med Compricer.