Elpriser kraftigt höjda

Elnät

I fjol höjdes elbolagens avgifter för elnäten med i genomsnitt 7,5%. En höjning som är betydligt högre än prisutvecklingen på andra varor och tjänster på marknaden säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Nils Holgersson-gruppen. Hon anser att elnätsregleringen inte fungerar och vill att regeringen ser över avkastningskraven.

Statistiken som publiceras av Nils Holgersson-gruppen* visar att höjningarna, sett över de senaste fem åren, ligger på så mycket som 25%. En kraftig höjning som påverkar miljontals konsumenter.

De som utmärker sig i undersökningen är de största elbolagen där exempelvis Vattenfall ligger en bra bit över snittet med sin höjning på 11,2%. Det är stora skillnader i prishöjningen de olika regionerna emellan. Medan Blekinge har fått en höjning på 4,4% har Gotland fått desto kraftigare ökning på hela 12,3%. Det är dessa kraftiga höjningar som gör att Mari-Louise Persson nu efterfrågar att regeringen ser över de höga avkastningskraven.

Då man som kund inte kan välja elnätsbolag – såvida man inte flyttar – råder monopolläge. Detta resulterar i att priserna kan, som de nu gjort, öka dramatiskt. Dessa bolag tar betalt för att nyttja och transportera el via nätet. Man kan däremot som konsument välja Elhandelsbolag.

*Denna grupp representerar de fyra största bostadsaktörerna – HSB, Riksbyggen, Hyresrättsföreningen och SABO – och jämför taxor för bostads- och hyresrätter.

Källa: Expressen