Elpriset ökar igen

Nu höjs elskatten Efter elnätbolagens höjningar följer nu även höjningar av elskatten. Första delhöjningen träder in redan i juli då priset höjs med 3 öre per kilowattimme, kWh. Enligt Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna, kommer det att kosta kunderna drygt en tusenlapp extra per år när höjningarna är genomförda.

Höjningen av elskatten är uppdelad i två delar. Den första sker nu i juli, då priset höjs med 3 öre/kWh, och den andra träder in 1 januari 2019 och ökar då upp priset med 1,2 öre/ kWh. Som en effekt av den höjda elskatten stiger även momsen på elräkningen.
Enligt Villaägarnas beräkning rör det sig om drygt en tusenlapp per år för villaägare och drygt hundra kronor för dem som bor i lägenhet i extra elkostnad.

Riksdagsbeslut

Regeringen har, som en del i energiöverenskommelsen, beslutat att höja elskatten för hushåll.
Detta för att kunna finansiera skattelättnaderna för kärn- och vattenkraftjättarna. Skatten ska sänkas stegvis fram till år 2020. Dessa skattelättnader räknas i förlängningen till 10 miljarder kronor.
Så här mycket förväntas de höjda skatterna dra in per år:

2017 – 1,2 miljarder
2018 – 2,4 miljarder
2019 – 3,3 miljarder
2020 – 3,3 miljarder

Källa: Expressen