En lösning för Grekland är nära

Grekland har nu enats med EU och IMF om de nedskärningar som krävs för att få ytterligare ett stödlån. Lån som skulle vara avgörande för hur Grekland kommer klara att krisen.

Greklands ekonomi är som bekant nattsvart och ett lån är mycket viktigt för Grekland ekonomi. Kraven för att få nya lån är att Grekland bland annat höjer pensionsåldern och sänker minimilönerna. Något som Grekland motsatt sig tidigare, men som de nu kan tänka sig att genomföra. Pensionsålderns är en känslig fråga för grekerna och nya protester på Greklands gator är att vänta. Totalt ska Grekland skära ned på 3 miljarder Euro 2012.

För att nedskärningarna ska bli verklighet ska det grekiska parlamentet rösta om förslaget. Denna omröstning kommer troligtvis att genomföras nu på söndag. Och på förhand väntas bland annat det grekiska vänsterpartiet Syriza rösta emot koalitionsregeringen förslag om nedskärningarna. Om nedskärningarna skulle röstas igenom kan vi sannolikt vänta oss en positiv reaktion från de europeiska börserna.