Enklare att göra uttag av pensionspengar

Vid årsskiftet ändrades reglerna för uttag av pensionspengar vilket gör det enklare för dig att göra uttag i förtid.

Pengar som man sparat i en pensionsförsäkring eller IPS är låsta fram tills dess att man fyllt 55 år. Det har dock funnits undantag som gör att man kan plocka ut pengar från sitt pensiossparande i förtid och sedan årsskiftet är det nu ännu lättare att plocka ut pengarna.

Ändringen sedan årsskiftet innebär att du kan ta ut en mindre summa i förtid som du har pensionssparat, om du har mindre än 44 300 kronor sparade. Tidigare krävdes det en godkännande av Skatteverket innan man kunde göra ett mindre uttag i förtid. Ett större uttag kräver dock fortfarande ett godkännande av Skatteverket.