EU-länderna nobbar tobinskatten

Det har varit på tapeten med en så kallad tobinskatt, skatt på finansiella transaktioner, inom EU men intresset för skatten har varit svalt från EU-länderna och i nuläget ser det ut som att skatten inte blir av.

För att ett politiskt samarbete ska till stånd krävs det att krävs det att minst nio länder enas, i enlighet med EU-fördraget. Men det är bara fem länder som har anält sitt intresse för att den skatt ska bli verklighet.

Frankrike och Tyskland är ledande i frågan och har lagt ett gemensamt förslag om frågan. Men fick inget brett stöd för att inför skatten inom EU. Ett mindre antal länder, tillsammans med Tyskland och Frankrike, beslutade sig för att gå visare i frågan men än så länge är det bara Österrike, Belgien och Portugal som har anmält sitt intresse för ett vidare samarbete i frågan.

Läget kan dock ändras snabb, även om det är få länder som uppvisat ett intresse i nuläget, och skulle fler länder ansluta så kan ett mindre antal länder införa denna skatt.

Fakta om Tobinskatten

Uttrycket tobinskatt kommer efter amerikanen James Tobin som 1972 la fram ett förslag om en transaktionsskatt med utländska valutor. Tanken var att skatten skulle förhindra kortsiktiga spekulationer i valutor vilket skulle medföra ett stabilare valutavärde. Problemet är att förslaget kräver att många valutor ingår i samarbetet. Sverige hade framtill 1991 en liknande skatt, som då kallades för Valpskatten, som var en omsättningsskatt på värdepapper. Men i och med att skattintäkterna, på grund av en minskad handel inom Sverige, så togs skatten bort. Och en liknande problematik skulle förhindra en global användning av tobinskatten.