EU-länderna som är mest och minst skuldsatta

Färsk statistik visar vilket som är EU:s mest och minst skuldsatta land. Inte helt förvånande så toppar Grekland listan, medan Estland är landet med minst statsskuld.

Siffrorna kommer från Eurostat, EU:s statistikmyndighet, och visar statistik över skuldsättning och budgetunderskott för förra året. Enligt statistiken har Estland den lägsta statskulden i förhållande till BNP. Den ligger på 10,1 procent. Det kan jämföras med Grekland vars bruttoskuld i förhållande till BNP ligger på 174,9 procent. Sverige hamnar på sjätte plats som EU:s minst skuldsatta länder.

Tyskland och Luxemburg var enda länderna i EU med budgetöverskott.

Topp 10 länder med störst bruttoskuld/BNP (i procent):

1. Grekland – 174,9
2. Portugal – 128
3. Italien – 127,9
4. Irland – 123,3
5. Belgien – 104,5
6. Cypern – 102,2
7. Frankrike – 92,2
8. Spanien – 92,1
9. Storbritannien – 87,2
10. Österrike – 81,2

Topp 10 länder med minst bruttoskuld/BNP (i procent):

1. Estland – 10,1
2. Bulgarien – 18,3
3. Luxemburg – 23,6
4. Rumänien – 37,9
5. Lettland – 38,2
6. Sverige – 38,6
7. Litauen – 39
8. Danmark – 45
9. Tjeckien – 45,7
10. Slovakien – 54,6

Källa: di.se