EU-toppmöte avgörande för börsutvecklingen

Viktigt EU-toppmöte i helgen om hur krisfonden EFSF ska agera i fråga om krisländerna i Europa och vilka åtgärder som måste genomföras.

Den Europeiska krisfonden EFSF ska köpas statsobligationer för att underlätta för den Europeiska Centralbanken, ECB. Dock är det inte klar än hur mycket som EFSF ska köpa och det är en av punkterna som kommer att avhandlas under mötet.

EFSF ska utökas med 190 miljarder Euro för att kunna ge understöd till krisdrabbade länder och länder som riskerar att hamna i kris. Men detta är troligtvis för lite.

En förslag är också att man skulle skriva ned privatsparare i de Grekiska bankerna med 50 procent. Men detta är något som ECB ställer sig emot, men det kan bli så att detta kommer att genomföras i alla fall, för att man inte har något val helt enkelt.

Hur som helst så kommer utgången av toppmötet att påverka de Europeiska börserna i en riktning eller annan. Hur tror du att det kommer att bli?