Eurozonens ekonomi på nedgång de kommande åren

En ny analys från banken Citigroup visar att att Eurozonens ekonomier väntas sjunka mer än vad man tidigare trott. Totalt i år väntas nedgången bli 1,3 procent och nästa år 0,3 procent. Men för Sveriges del ser det lite bättre ut med en ökande tillväxt.

Grekland är inte helt oväntat den stora riskfaktorn i sammanhanget då det fortfarande är mycket osäkert hur deras ekonomi kommer att utvecklas sig trots ett krispaket och en massa löften från Grekland om sänkta kostnader. Och totalt väntas Grekland ekonomi att haen nedgång med 8 procent i år och 2,6 procent nästa år.

För Sveriges del ser det dock ljusare med en tillväxt på 0,5 procent 2012 och 1,9 procent året därpå. Och Sveriges del är det exportmarknaden som har sviktat och läget ser inte bättre ut för det kommande året. Sverige är i beroende av en stark export och är då mycket känslig för svängningar i Europa eftersom cirka 70 procent av exporten går dit. Det gör att ytterligare sänkningar av reporäntan är att vänta under året.