Exchange Finans förlorar tillståndet

Finansinspektionenen återkallar tillståndet för Exchange Finans att driva finansieringsrörelse. Företaget måste avveckla verksamheten och landets kontor måste stänga.

Exchange Finans har 25 kontor runt om i Sverige och arbetar huvudsakligen med postväxelinlösen, valutaväxling och dagskassehantering. Enligt FI är dessa tjänster exempel på verksamhet som riskerar att utsättas för penningtvätt och trots att företaget har bedömt en sådan risk som hög har man ändå brustit bland annat i att följa upp affärsförbindelser och att granska transaktioner.

Enligt FI är: ”Bristerna är mycket allvarliga och det finns en uppenbar risk att företaget har utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.”

Exchange Finans har tidigare fått en varning av FI samt böter på 500 0000 kronor bland annat för brister i området för penningtvätt och för brister i intern styrning. Men eftersom Exchange Finans efter det fortfarande har brutit mot en del bestämmelser återkallar FI deras tillstånd vilket innebär att företaget måste avveckla sin verksamhet omgående. Senast den 1 april 2014 ska detta vara gjort.

Eftersom Exchange Finans även erbjuder tjänster som sparkonto och utlåning kommer även dessa verksamhetsområden att påverkas. Sparkontona omfattas dock av den staliga insättningsgarantin.

Har du sparkonto hos Exchange Finans och nu behöver byta, kan du i vår jämförelse få en översikt över vad olika sparkonton har att erbjuda för sparränta.