Extra bra löneår förra året

Under 2014 ökade lönerna med 2,8 procent i genomsnitt och blev det näst bästa löneråret under 2000-talet.

Löneökningarna i näringslivet var för både tjänstemän och arbetare i genomsnitt 2,8 procent mellan januari och december 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av Konjunkturstatistiken. Löneökningen i hela ekonomin var 2,8 procent i genomsnitt, även om löneökningstakten fortfarande revideras på grund av retroaktiva utbetalningar. Troligen kommer resultatet att hamna på 2,8-2,9 procent.

– Med en inflation på minus 0,2 procent år 2014 skulle det innebära en reallöneökning på 3,0–3,1 procent. Bortsett från krisåret 2009 är det den högsta reallöneökningen under 2000-talet, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Källa: Di.se