Färre hushåll tror på stigande bopriser

De svenska hushållen har blivit mer pessimistiska till stigande bopriser. Det visar SEB:s boprisindikator som kom ut idag.

Indikatorn visar förhållandet mellan de som tror på stigande priser och de som tror på fallande priser. Skillnaden har sjunkit till +13 från +20. 

Undersökningen genomfördes 30 maj – 6 juni och visar att av de tillfrågade tror 38 % på stigande priser mot 45% förra månaden och 25% tror på fallande priset mot 25% förra månaden 

Det är den förvärrade greklandskrisen och börserna som sjunkit den senaste tiden som är de mest troliga orsakerna enligt SEBs  privatekonom Gunilla Nyström.