Fastighetsavgiften bör ändras enligt en ny utredning

En utredning föreslår att fastighetsavgiften bör förändras och baseras på yta istället för dagens system med taxeringsvärde. Enligt Villaägarna skulle detta öka kostnaderna med över till 100 procent för småhusägarna i ett flertalet kommuner.

En ny utredning presenterades i dag för finansministern, Anders Borg, vilket förordar en förändring av fastighetsavgiften. I dagens system så bestäms fastighetsavgiften för småhus av 75 procent av taxeringsvärdet, med ett tak på 6825 kronor, och för lägenheten så är fastighetsavgiften i dag ett fast belopp på 1 365 kronor, oavsett storlek eller taxeringsvärde.

Enligt den nya utredningen så bör fastighetsskatten baseras på ytan istället. Dessutom så rekommenderas en höjning av taken till 10 000 för boenden i storstadskommunerna, 9 600 kronor för mellankommunerna och 6 450 kronor i glesbygden.

Vinnarna av det nya systemet blir de med mindre lägenheter, som studentrum, och förlorarna de större småhusen samt lägenheterna i storstadskommunerna. Och enligt statistik från SCB, framtagen på initiativ från Villaägarna, så skulle höjningen bli över 100 procent i ett 20-tal kommuner.