Felaktig ersättning för arbetssökande

På grund av bristande rutiner hos Arbetsförmedlingen kan arbetssökande ha fått fel ersättning utbetald, något som kan ha pågått under 14 års tid.

De felaktiga utbetalningarna berör personer som har fått ersättning för exempelvis rehabilitering och som egentligen skulle ha gått över till aktivitetsstöd istället. Men på grund av en felaktiga rutiner hos Arbetsförmedlingen, AMS, så har myndigheten inte meddelat Försäkringskassan vilket lett till att fel ersättning har betalats ut.

Man vet ännu inte exakt hur många som har haft en felaktig ersättning men man vet redan nu att från 2012 till i dag så är 25 000 personer berörda. Man misstänker att de felaktiga rutinerna har pågått under 14 år och att det kan röra sig om många fler än 25 000 fall.

Att man ska ha fått en felaktig ersättning utbetald har i de flesta fall, enligt AMS, varit till personen fördel, det vill säga att man har fått för mycket pengar.

AMS kommer nu att kontakta de berörda personerna och ge dem möjlighet att begära en utbredning för att undersöka om man har fått för mycket eller för lite pengar. Men som sagt har de flesta, med stor sannolikhet, fått för mycket pengar utbetalt och därmed rekommenderar AMS att man inte startar en utredning eftersom att det kan bli mycket kostsamt om det visar sig att man har fått för mycket pengar och blir återbetalningsskyldig.