Felaktiga böter på grund av fel i datasystem

Vid årsskiftet landsatte Transportstyrelsens ett nytt datasystem för registrering av felparkerade bilar men på grund av ett fel i datasystemet har många felaktiga böteslappar skickats ut.

Sedan årsskiftet är det många som har fått felaktiga böter på grund av Transportstyrelsens nya datasystem. I det nya systemet kollar man inte av om ett registeringsnummer på en felparkerad bil stämmer överens med bilen modell och därmed så har det inte funnits någon säkerhetslina om exempelvis en parkeringsvakt skrivit av fel nummer, en koll som fanns i det gamla systemet.

Både Göteborg och Stockholm är nu överhopade med klagomål, enligt uppgifter från Aftonbladet, från folk som har fått felaktiga böteslappar. Transportstyrelsen har nu tagit tag i problemet och infört denna koll som saknats i et nya systemet.

Har du fått hem en böteslapp som är felaktig så bör du genast kontakta polisen i din kommun för att reda ut saken.

Källa: Aftonbladet.se