FI: Fler amorterar men amorteringskrav behövs

I årets bolåneundersökning visade det sig att hushållen är bättre rustade och att allt fler amorterar än för ett år sedan. Men Finansinspektionen menar ändå att ett amorteringskrav behövs.

Enligt Finansinspektionen, FI, väljer nämligen många hushåll som har relativt hög belåningsgrad att inte amortera. Siffrorna visade att 4 av 10 hushåll med belåningsgrad mellan 50 och 70 procent valde att amortera. Det anser FI anser vara för lite och menar att det nya amorteringskravet behövs.

Undersökningen visade däremot att allt fler med belåningsgrad över 70 procent valde att amortera. Hela 9 av 10 låntagare inom denna grupp valde att amortera, vilket kan jämföras med förra årets undersökning där 7 av 10 valde att amortera. När undersökningarna startade 2011 var det endast 4 av 9 nya låntagare som valde att amortera.

Dessutom har amorteringarna vuxit till 3,5 procent av hushållens inkomster jämfört med 2 procent för ett år sedan. Enligt FI är hushållen också bättre rustade för att klara av högre ränta eller inkomstbortfall.

Den genomsnittliga belåningsgraden ligger kvar på 67 procent precis som förra året och trots att priserna har ökat har inte skulderna på bostäder vuxit.