FI skjuter på skärpt amorteringskrav

Innan sommaren lämnade Finansinspektionen in en stabilitetsrapport där man föreslog skärpta amorteringskrav. Detta på grund av oron över de allt ökande skulderna i svenska hushåll och deras konsekvenser. Myndigheten har nu valt att skjuta på sitt krav – i två månader.
Från och med årsskiftet hade Finansinspektionen velat att amorteringskraven skulle skärpas. Nu väljer de att skjuta på datumet då bolåneföretagen anser sig behöva mer tid. Då förslaget har varit på remiss och det har framkommit att bankerna behöver tid på sig att utbilda sin personal, bygga upp system och ta fram nödvändig dokumentation.

Amorteringskraven – såhär ser det ut

Sedan juni 2016 måste alla hushåll med belåning på under 70% amortera minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. De hushåll som ligger över 70 procent har krav på att betala ytterligare en procent av summan. Nu vill FI att alla som belånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska betala ytterligare en procent, utöver det vanliga amorteringskravet.
Nu återstår att se om regeringen godkänner förslaget.

.

Källa: Expressen/dina pengar