FI vill se amorteringsplaner

Finansinspektionen vill att hushållen ska bli erbjudna individuella amorteringsplaner från sin bank. Detta för att stimulera till en mer sund amorteringskultur i Sverige.

I våras fick Finansinspektionen, FI, i uppdrag av regeringen att föreslå hur grunden för en sund amorteringskultur hos hushållen kan stärkas. Enligt FI behövs en lagändring, något som tar tid att införa. FI föreslår nu att bankerna ska diskutera alternativa amorteringsplaner med sina kunder, något som Svenska Bankföreningen ställer sig bakom. 

Enligt förslaget ska bankerna med tydliga räkneexempel visa hur kundens ekonomi påverkas av amortering. FI vill att bankerna ska förelså en amorteringsplan för kunden och motivera varför den är intressant på lång sikt för hushållets ekonomi.

Enligt FI amorterar nämligen de flesta hushåll ned till 75 procent av bostadens värde sedan bolånetaket infördes, men för få amorterar på lån med belåningsgrad under detta. FI hoppas att amorteringsplaner kan stimulera hushållen att göra detta då man anser att svenska hushåll behöver bli bättre på att amortera.

I Allt om Sparas avdelning för att låna pengar kan du läsa mer om amortering.